Algemene Voorwaarden

 • Wanneer je een afspraak maakt bij Care 4 Balance, stem je in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne staan hoog in het vaandel bij Care 4 Balance. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie te verstrekken.
 • Eventueel medicijn gebruik dient de cliënt door te geven. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Bij Care 4 Balance worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en kan ik je door verwijzen naar de huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat je een behandeling ondergaat.
 • De cliënt heeft het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien.
 • Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Care 4 Balance houdt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.
 • Ik verzoek je om op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten kosten van de totale behandeltijd.
 • Tijdens de behandeling graag je mobiele telefoon uitzetten of op de stille stand.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • De behandelingen die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Betaling dient meteen na de behandeling contant te gebeuren. Bij voorkeur gepast betalen. Bankbetaling is in overleg mogelijk, dan de betaling binnen 14 dagen voldoen of ter plekke via de bank-app.
 • Care 4 Balance is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.